O nás

Home / O nás

Jsme obecně prospěšná společnost založená v roce 2013 za účelem podpory podnikavosti mladých lidí v Olomouckém kraji. V rámci neformálního vzdělávání nabízíme odborně zaměřené kurzy, semináře, workshopy a webináře. Zajišťujeme poradenství pro podnikatele, organizujeme různá setkání a konference, připravujeme volnočasové aktivity.

Naší cílovou skupinou jsou žáci, studenti, pedagogičtí a vedoucí pracovníci škol,  začínající podnikatelé a široká veřejnost se zájmem rozvíjet své kompetence, znalosti a dovednosti.

Spolupracujeme s podnikateli v regionu s cílem výměny zkušeností a propojení školního prostředí s reálnou podnikatelskou praxí. Naše činnost je zaměřena na rozvoj podnikatelských dovedností, digitální gramotnosti, ICT kompetencí, informatického myšlení, ale také na osobnostní rozvoj každého jedince. Podporujeme moderní způsoby výuky a digitální vzdělávání.

Díky spolupráci s Moravskou vysokou školou Olomouc, multimediálním studiem BEA campus channel a zázemí BEA campusu můžeme klientům garantovat vysokou odbornou i technickou úroveň nabízených aktivit.

Reference

"Včerejšího dne se skupina žáků 3. ročníku SOŠ Olomouc, spol. s.r.o. zúčastnila pod mým dozorem výše uvedeného odborného kurzu a praxe.
Tento kurz byl výborný a žáci i já jsme si ho skvěle užili! Všichni jsme se aktivně zapojili do práce, materiály byly srozumitelné a přístup všech, kteří se nám věnovali, byl přátelský a zároveň velmi profesionální.  Žáci zkonstatovali, že tento kurz mohl být delší, protože práce je velmi bavila."
Mgr. Ing. Soňa Karhánková pedagog, SOŠ Olomouc, spol. s.r.o.

"Některá videa byla velice zajímavá a jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit. Pokud v budoucnu bude projekt pokračovat, budu ho všude doporučovat a bude-li to možné, tak se rád zapojím také."
Martin Belfín, účastník kurzu IT TALENT 2017 - DIGITÁLNĚ

"Studenti vždy odcházejí nadšení a natěšení na další inspirativní setkání. Je to vynikající akce."
Ing. Nataša Studená pedagog, Střední škola polytechnická Olomouc

"Ráda bych Vám poděkovala za skvěle připravený a zrealizovaný tábor pro děti. Náš syn Honza se vždy vracel nadšený a my jsme byli spokojeni :-). Ještě jednou díky."
Marcela Bočková, rodič

"Chtěla bych Vám a všem, kteří se podíleli na přípravách příměstského tábora 14.- 18.8., mockrát poděkovat! Pro naši Barborku to byl suprový týden. Nebylo nic krásnějšího, než když každý den při vyzvedávání, jí zářily oči a spokojeně se usmívala! Chválila si děti, jídlo a hlavně dospěláky, vás všechny, kteří jste byli pohodoví a vtipní! Ještě jednou obrovské DÍKY a příští rok na viděnou!!!"
Věra Bíčová, rodič

"Projekt Podpora podnikavosti je sice teprve na začátku, ale přesto je naprosto zřejmé, že je pro žáky (i učitele) možná až nečekaným přínosem. O tom nemusíme vůbec pochybovat. Svědčí o tom především zájem studentů o jednotlivé workshopy, jejich aktivní vystupování v nich a také to, že se ihned po jejich skončení zajímají o to, kdy budou další. Jejich aktivita je natolik výrazná, že překvapila nejenom mě, ale i ostatní kolegy."
Mgr. Tomáš Pytlíček pedagog, Gymnázium Čajkovského

„V dnešní době je pro studenty a jejich následné uplatnění důležité získávat  co nejvíce znalostí a tzv. kompetencí, a to právě i v segmentu ekonomiky a podnikání včetně informací spojených s vlastní přípravou či reálnými úvahami, plány  a projekty nebo i celkovou seberealizací. Všechny nové získané ekonomické kompetence a reálie stejně jako vyšší schopnost a úroveň prezentace jsou velkým přínosem pro studenty a jejich následný rozvoj i úspěch v oblasti vlastních podnikatelských i prezentačních aktivit. Jde přitom i o společný zájem a budoucí profit nejen samotných studentů, ale celého našeho regionu a Kraje, protože ekonomický rozvoj a prosperita je základem úspěchu a kvalitních podmínek a úrovně všech dalších oblastí lidské společnosti.“
Mgr. Radek Čapka, ředitel Gymnázium Čajkovského

„Jsem velmi spokojený. Děkuji. :)“
„Vše se mi líbilo, nic bych neměnila.“
„Velmi pěkná prezentace, informace jistě někdy použijeme.“
„Spokojený velmi, zajímavé informace.“
„Bylo to super!“
„Bylo na to málo času, jinak super. Velmi přínosné, bude se mi to hodit do života.“
Žáci základních a středních škol

„Hodnocení pozitivní jak ze strany žáků, tak učitelů. Přínosem je přednesení dané tematiky (workshop) externím pracovníkem (lektorem).“
Ing. Romana Novotníková, ředitelka Obchodní akademie Olomouc

„S ohledem na obsah učiva v rámci odborných předmětů, můžeme s vybranou skupinou, která se zúčastnila I. a II. etapy projektu, pokračovat v dalších činnostech v rámci projektu. Workshop na prezentace byl velmi dobrý!"
Pedagogové Obchodní akademie Olomouc

„Pozitivně hodnotím setkání žáků s lidmi mimo přímý kontakt ve škole, kteří jsou spojení s praxí a denní realitou, oživení výuky v prostorách školy, nové formy a způsoby komunikace mezi lektory a žáky, časově nenáročný program s maximální efektivitou, návštěvu BEA centra, kde by se žáci normálně nedostali.“
PaedDr. Jaroslav Hála, ředitel Základní školy Terera