ŠKOLNÍ WEB (OK/01/2016/02)

Home / Kurzy pro pedagogy / ŠKOLNÍ WEB (OK/01/2016/02)

ŠKOLNÍ WEB (OK/01/2016/02)

NÁZEV: Školní web

Zaměření: Osobnostně sociální rozvoj
Čís.: OK/01/2016/02

 

ANOTACE KURZU:

Cílem semináře je seznámit účastníky s principy tvorby designu pro školní web. Důraz bude kladen na způsoby akcentace struktury webu pomocí grafických prvků a na zvyšování přehlednosti jednotlivých stránek. Praktická část kurzu bude věnována analýze konkrétních školních webů.

ROZSAH: 2 h

POSKYTUJE:

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
26867184

www.mvso.cz

Účastník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ:

BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 77900 Olomouc
015005

 

Pro sjednání termínu, místa realizace a ceny kurzu dle počtu účastníků ve skupině nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz.