Chcete využívat všechny možnosti vašeho mozku? Používejte myšlenkové mapy!

Home / Workshopy / Chcete využívat všechny možnosti vašeho mozku? Používejte myšlenkové mapy!

V současné době je kreativita velice ceněnou devizou moderního světa. Na cestě k jejímu využívání v reálné každodenní praxi je zapotřebí porozumět tomu, jak pracuje náš mozek při symbióze (=spolupráci) obou jeho částí (levé – racionální a pravé – emoční). K tomu mohou nejlépe pomoci tzv. myšlenkové mapy, jež jsou jakýmsi grafickým vizuálním modelem těchto pochodů (mozku nejsrozumitelnějších a nejpřirozenějších). Ty mohou významným způsobem dopomoci k úspěchu v osobním životě, studiu, ale i v budoucím povolání, ev. podnikání. Na workshopu se účastníci naučí s tímto nástrojem pracovat a prakticky si vyzkouší pomocí něj zvládnout některé prvky moderního managementu (správu úkolů, přípravu schůzek a porad, třídění myšlenek a nápadů a jejich organizaci, psaní poznámek, paměťové techniky, řešení problémů, organizace času apod.)

Rozsah: 2 vyuč. hodiny
Místo realizace: prostory školy v Olomouckém kraji
Lektor: RNDr. Ing. Miroslav Rössler, CSc., MBA, Ing. Jakub Chlopecký, Ing. Omar Ameir, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc

Cena: Aktivita je po dobu realizace projektu na podporu podnikavosti spolufinancována z prostředků Statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Do vyčerpání výše dotace jsou pro studenty škol na území města Olomouce workshopy zajištěny zdarma, ostatní školy na území Olomouckého kraje přispívají pouze na úhradu cestovních nákladů lektora.

ODBORNÝ GARANT: 
Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ 26867184
www.mvso.cz

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ: 
BEACPP4OK o.p.s.
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
IČ01500538

Termíny a registrace

Pro bližší informace nás prosím kontaktujte na emailové adrese kurzy@beacpp.cz