BEACPP SE ZÚČASTNILA PRVNÍHO SETKÁNÍ REGIONÁLNÍCH PLATFOREM

Home / Aktuality / BEACPP SE ZÚČASTNILA PRVNÍHO SETKÁNÍ REGIONÁLNÍCH PLATFOREM

Okresní hospodářská komora Olomouc iniciovala historicky první setkání regionálních platforem, kterého se účastnily nejvýznamnější instituce a organizace, které se zaměřují na podnikatelské prostředí v našem regionu. Společnosti BEACPP a Olomoucký klastr inovací u toho nechyběly.

 

„Hlavní myšlenka byla jednoduchá. V první řadě považuji za vhodné, abychom se čas od času potkali a pobavili se o našich aktivitách a plánech. Jednotlivě se sice potkáváme, ale mnohdy řešíme nejrůznější témata a není prostor se pobavit o naší činnosti. Když to hodně zjednoduším, je např. kontraproduktivní, aby jedna instituce zorganizovala tematicky zaměřený seminář a druhá instituce měla to samé v plánu o čtrnáct dní později. Podnikatelé a firmy jsou zaneprázdnění a není v jejich kapacitách navštěvovat pořád jen nějaké akce, byť přínosné a inspirativní. Proto by mohlo být prospěšné u některých aktivit spojit své síly,“ přiblížil hlavní záměr iniciátor setkání PhDr. Radim Kašpar, ředitel OHK Olomouc.

Setkání se uskutečnilo v příjemných prostorách InfoHubu BEA campusu Olomouc a hlavní myšlenkou bylo jednání o možnostech koordinace aktivit a plánů, které tyto instituce realizují.

Za BEACPP oceňujeme iniciativu Okresní hospodářské komory. Podaří-li se najít  způsob, který podnikatelům a firmám ulehčí orientaci v nabídkách nejrůznějších aktivit, seminářů, konferencí, workshopů apod., posuneme se v rámci kraje v úrovni poskytovaných služeb k podpoře podnikání opět o krok kupředu.

O průběhu dalšího jednání vás budeme informovat zde na našem webu a na Facebooku https://www.facebook.com/beacpp/. Více informací naleznete na http://hkol.cz/historicky-prvni-setkani-regionalnich-platforem/